top of page
podklad.png

Podmínky zpracování osobních údajů 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Ve společnosti Fleurdin s.r.o., se sídlem Moravská 1553/52, Praha 2, 120 00, IČO: 117 47 137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 353539 (dále jen „Fleurdin“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Fleurdin.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Jméno

  • Příjmení

  • E-mailová adresa

 

Účelem zpracování je kontaktní formulář, a osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let. Automaticky také zpracováváme tzv. soubory Cookies.

 

Žádost o výmaz a anonymizaci - Pro smazání uživatelských dat u nás a anonymizaci prosím napište e-mail na info@fleurdin.com

bottom of page